Kontingent

Kontingent2017-12-29T16:21:59+00:00

Kontingent

Medlemskabs type Rettigheder Kontingent 2017 Bolde + vogne Bemærkninger DGU-kort Rabat på Greenfee
Junior Par-3 medlem Alle træningsfaciliteter og par-3 banen Kr. 500 Kr. 0 Alder: til og med 18 år Nej Nej
Junior Alle Kr. 1.500 Kr. 200 Alder: til og med 18 år Ja Ja
Ynglinge Alle Kr. 2.800 Kr. 200 19-25 år Ja Ja
Studerende Alle Kr. 2.800 Kr. 200 Alder 26-30 år Skal fremvise studiekort Ja Ja
Myrtue medlem Alle træningsfaciliteterpar-3 banen og Myrtue banen Kr. 5.200 Kr. 200 Fra 26 år Ja Ja
Senior medlem Alle Kr. 6.800 Kr. 200 Fra 26 år Ja Ja
Familie Alle Kr. 14.200 Kr. 200 pr. pers. 2 seniorer og op til 3 juniorer Ja Ja
Long Distance, senior Alle Kr. 3.500 Kr. 0 Bosat udenfor Esbjerg + DGU nr. Nej Nej
Long Distance, Ynglinge Alle Kr. 1.500 Kr. 0 Som ovenfor 19-25 årige Nej Nej
Long Distance Junior Alle Kr. 1.000 Kr. 0 Som ovenfor op til 18 år Nej Nej
Fleksmedlem, Senior Alle træningsfaciliteter og par-3 banen Kr. 2.000 Kr. 0 2 x greenfee. Herefter betales pr. runde. Ja, mærket F Nej
Fleksmedlem, Ynglinge Alle træningsfaciliteter og par-3 banen Kr. 1.500 Kr. 0 Som ovenfor Ja, mærket F Nej
Par-3 medlem Senior og ynglinge Alle træningsfaciliteter og par-3 banen Kr. 1.000 Kr. 0 Kan ikke spille på de store baner Nej Nej
Passive, seniorer og ynglinge Udslagsbanen Kr. 500 Kr. 0 Kan ikke spille på de store baner og Par-3 banen Nej Nej

Noter:

1. For long distance medlemsskab gælder følgende betingelser:

  • Fuldt medlemsskab af DGU godkendt hjemmeklub med min. 18 huller
  • Egen bopælsadresse må ikke være i postnummerområderne 6700, 6705, 6710 og 6715
  • Max. handicap 36 for spil på Marbækbanen

Bemærkninger:

Familiemedlemskab

I det år en junior indmeldes som prøvemedlem, kan vedkommende ikke indgå i et familiemedlemskab.

Indmeldes en junior med banetilladelse, kan vedkommende indgå i et familiemedlemskab.

Hvornår bliver man ynglinge eller senior?

Ynglinge: bliver man i det år man fylder 19.

Senior: bliver man i det år man fylder 26.

Nedsat kontingent m.m.

Sekretariatet modtager hvert år mange anmodninger omkring reduceret kontingentbetaling eller tilbagebetaling af kontingent grundet manglende brug af banen, som følge af kronisk eller pludselig sygdom, knogle brud, dårlig ryg, udstationering eller andet, ligesom sekretariatet får mange henvendelser omkring reglerne i forbindelse med passivt medlemskab, hvorfor bestyrelsen med henvisning til klubbens vedtægter § 3, 4 og 5 har valgt at konkretisere reglerne som følger:

Sygdom

Kontingentet betales forud medio januar i det år kontingentet dækker. Efter denne dato vil kontingentet ikke blive tilbagebetalt eller reduceret uanset årsagen til medlemmets manglende benyttelse af klubbens anlæg, ligesom det er uden betydning, hvornår på året årsagen til den manglende benyttelse af anlægget indtræde

Disse regler finder også anvendelse for så vidt angår leje af ”bag-skabe”.

Passivt medlemskab

Ønske om udmeldelse eller overgang til passivt medlem skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen inden 1. december indeværende år, hvorefter det passive medlemskab ikrafttrædes 1. januar det følgende år.

Passive medlemmer må ikke spille på klubbens baner. Medlemmet må som passiv alene benytte klubbens driving range – bolde er ikke indeholdt i det passive kontingent og skal afregnes særskilt med kontoret.

Ved passivt medlemskab skal medlemmets DGU-kort afleveres til sekretariatet, idet passive medlemmer ej heller må spille greenfee på andre baner med mindre medlemmet er fuldgyldigt medlem af anden klub under DGU.

Et passivt medlem kan til enhver tid igen blive ”aktiv” ved indbetaling af differencen mellem et passivt kontingent og et normalt kontingent for den pågældende medlemsgruppe.

Bestyrelsen vil gerne fastslå, at ovenstående ikke er et spørgsmål om rimelighed eller manglende forståelse på det personlige plan, men alene et spørgsmål om korrekt adfærd i forhold til klubbens gældende love og vedtægter.

Esbjerg Golfklubs love/vedtægter kan ses her på websitet, ligesom de kan afhentes i sekretariatet.

Manglende betaling af kontingent!

Årets kontingent forfalder til betaling medio januar!

Er kontingentet ikke betalt rettidigt udsendes en enkelt rykker til skyldneren. Er kontingentet stadig ikke betalt den 1. april slettes skyldneren af medlemslisten uden yderligere varsel og eventuelt skab lejet af klubben bliver ryddet.

Et medlem der ikke har betalt rettidigt, må ikke spille på anlægget og vil i givet fald blive bortvist, jfr. klubbens vedtægter § 4.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at sekretariatet, hvis ikke betaling af kontingent er tilgået klubben senest den 1. april, samtidig med at medlemmet slettes af medlemslisten inddrager medlemmets spillestatus i DGU´s central medlemsregister, hvilket betyder, at medlemmet ikke kan spille greenfee på andre baner.