Undervisning af nye golfspillere

Undervisning af nye golfspillere2018-02-09T18:03:49+00:00

Begynderudvalget

Udvalget som tager sig af uddannelse af nye golfspillere, kalder vi for ”Undervisning af nye golfspillere”, i stedet for, at kalde det for begynderudvalget. Ordet begynder har til tider en negativ klang, og da det jo er nye golfspillere vi uddanner, så passer dette navn godt til udvalget.

Under uddannelsen kaldes kursister, på bagmærket også for ”ny golfspiller” (dette gælder for alle over 18 år) i stedet for som tidlige, ”prøvemedlem”. Vi har ingen golfspillere der er på prøve, men vi har en del nye golfspillere, som på alle måder ønsker at få samme glæde af golfspillet som vi andre har.

Udvalget ønsker at signalere seriøsitet og et varmt velkommen til alle nye golfspillere!

Hvad er det så vi tilbyder?

Kort fortalt afholder vi 3 årlige kurser for nye golfspillere:

  • det første i marts måned frem til først i maj,
  • og derefter et med start først i april frem til først i juni, samt
  • efter sommerpausen starter vi så årets sidste kursus op, først i august frem til først i oktober.

Ud over ”de lange” kurser, kan vi også tilbyde et kursus for alle som ikke kan deltage i et af ovennævnte kurser (f.eks. p.g.a. arbejde), nemlig et “Svale-kursus” – også kaldet et ”Mentorkursus”!

”Mentorkurset” består af samme undervisningsmængde som vore øvrige kurser, men her har “den enlige svale” mulighed for at få tilrettelagt et kursusforløb der strækker sig over det tidsrum som er muligt for den nye golfspiller.

Spilleren der modtager undervisning på dette forløb, har en mentor tilknyttet. Mentor er /udpeget/godkendt af udvalgsformanden og kan f.eks være et familiemedlem/en god ven/bekendt eller et medlem som udvalget har truffet aftale med.

Hvad indeholder et kursus så?

Et kursus består af forskellige elementer:

  • Slagteknik (5 lektioner ved pro’erne, heraf en fælleslektion)
  • Spilleteknik (Course management)
  • Golfregler

Kurset er meget intensivt, først introduceres kursisterne til Esbjerg Golfklub ved en rundvisning og efterfølgende gennemgang af forløb og praktiske detaljer. Derefter er det tid til at få de basale slagtekniske færdigheder på plads. Det foregår via en fælleslektion for holdet og efterfølgende individuelle lektioner.

Allerede tredje mødeaften går det løs med at spille på par 3 banen, som fra det tidlige forår er sat op som en 18 hullers bane på kun seks huller – der er dog lige ca. 1 times ”Regelundervisning”, nemlig første regelundervisning, som foregår ved at gå en tur rundt på Par 3 banen, derefter spilles der ca. 1 time på banen.

Løjerne på par 3 banen ledes af et par af udvalgets undervisere, som vil følge holdet fast indtil man går ud i ugeturneringer i sidste del af kurset. På par 3 banen vil underviserne løbende fortælle om de mange forskellige situationer som man som golfspiller kommer ud i og hvordan man kan løse dem. Efter 1½ til 2 timer følges kursister og undervisere op i vore undervisningslokale i forbindelse med restauranten. Her kan man så købe sig en lille hjertestyrkning og samtidig runder underviserne af med evt. præmieoverrækkelse og et par finurlige regelspørgsmål.

Der er, ud over regelgennemgangen (lektion 1) på Par 3 banen også 2 aftener/lektioner med Regelundervisning 2 + 3. Denne undervisning foregår i undervisningslokalet på 1. sal i klubhuset (baren i restauranten).

Efter ca. 5 uger er det blevet tid til at komme ud på lang bane. Igen er det holdets undervisere der guider rundt. Normalt holdes banen ikke lukket i denne forbindelse, idet vi gerne vil gøre brug af vore øvrige klubmedlemmers medvirken til at lære de nye at ”lukke igennem”.

Nu er der ved at være gået ca. 1½ måned af kursusforløbet og det er blevet tid til at deltage i ugeturneringerne, hvor alle klubbens medlemmer kan være med.

Ugeturneringerne går kun over 9 huller og i de uger hvor der kommer helt nye golfspillere med ud spilles i par. Det vil derfor være muligt for kursisterne selv at finde en makker, man gerne vil spille med de første gange. Men har man ingen bekendte der allerede har fået bagmærke, så finder turneringsledelsen en passende makker. Alle der deltager i ugeturneringerne er indstillet på at der er nye golfspillere med ude og vores erfaring er da også at alle er mere end villige til at give råd og vejledning inden for golfreglernes rammer.

Hvem tager sig af kurserne?

Udvalgets medlemmer suppleret med vore pro’er står for undervisningen.

Slagteknikken tager pro’erne sig af, spilleteknikken klarer udvalgets medlemmer og golfreglerne tager et særligt uddannet medlem af Regel-, etikkette- og handicapudvalget sig af.

Så velkommen til alle der ønsker et seriøst golfkursus for nye golfspillere!

Udvalget

Jan Kroggaard (Formand)
Ole Zorn (Næstformand)
Arne Nørbæk
Egon Pedersen
Jens Borg
Preben Jensen
Alice Kynde
Hans Ole Petersen
Iver Andreasen
Birger Hvid Christensen