Turneringsudvalget

Turneringsudvalget2017-06-14T17:55:27+00:00

Turneringsudvalget

Turneringsudvalgets aktiviteter sigter mod bredden i klubben, idet vi har et ønske om at tiltrække spillere på alle niveauer. Det er udvalgets ambition at bidrage til et aktivt klubliv og styrke fællesskabsfølelsen i en åben og imødekommende atmosfære som bygger på respekt og tolerance. Vi lægger desuden vægt på at være en aktiv del af EGK’s ansigt udadtil, og derfor er et antal turneringer åbne for deltagelse fra andre klubber.

Arbejde falder i 2 hovedområder:
1. Ugeturneringerne over 9 huller. Åben for alle medlemmer og en obligatorisk del af programmet for nye golfere. Der afholdes årligt omkring 20 ugeturneringer der som regel spilles som en form for par- eller holdspil.
2. 18-hullers turneringer, normalt op mod ti, hvoraf nogle er åbne for andre klubber. De fleste 18-hullers turneringer spilles i et antal single-rækker, men også par- og holdspil forekommer. To af turneringerne spilles over to runder.

EGK’s klubturneringer administreres i Golfbox. Det vil sige at opsætning, tilmelding, startlister og registrering af resultater foregår elektronisk. En del af udvalgets medlemmer uddannes til at forestå håndteringen af en turnering i Golfbox, men der er også en del benarbejde forbundet med afviklingen af en turnering, så det er ikke alle i udvalget der behøver have indsigt i brug af EDB.

Efter at en turnering er ”sat op” og der er lavet og udsendt startlister ser en normal “arbejdsdag” i turneringsudvalget således ud:
Man møder i klubhuset et par timer før start, der skal sættes skilte op, flaget skal hejses (hvis det er en 18 hullers turnering), banen skal tjekkes og der skal udskrives scorekort inden deltagerne i matchen dukker op og skal modtages. Udlevering af scorekort er for det meste en simpel sag, men det hænder at vi modtager meget sene frameldinger. Selvfølgelig kan det ikke undgås, men det medfører ofte at startlisten skal ændres for flere spillere, på et tidspunkt hvor der reelt ikke er tid til det.
Under matchen sker der ikke så meget. Der skal måske køres baneservice, og i hvert fald skal turneringsledelsen rundt for at konstatere om matchen afvikles uden problemer.
I forbindelse med afslutning og præmieoverrækkelse skal scorerne registreres og en evt. hcp-regulering indberettes.
I alt går der vel omkring 5 timer med en 9-hullers turnering og op mod 8 timer, når der spilles 18 huller.

Udvalget

Arne Riis (formand)
Jens Borg
Egon Pedersen.
Torben Dalsjø Jørgensen
Ole Zorn
Elisabeth Andersen
Gert L. Madsen
Helle Wiekhorst