Regel-, etikette- og handicap

Regel-, etikette- og handicap2017-06-10T14:48:11+00:00

Regel-, Etikette- og Handicapudvalg

Der findes vel ikke den golfspiller, der har gået en runde unden at stille sig selv et spørgsmål, der handler om golfreglerne og ofte et spørgsmål der handler om fortolkning af reglerne.

Når man sidder i klubbens regeludvalg, så er man da også ofte ude for at blive “passet up” med et regelspørgsmål og det er faktisk ikke så få væddemål, man som “regelkyndig” træffer afgørelse i.

Arbejdet med golfreglerne kan nok for mange lyde som en noget tør omgang, men faktisk er det, det modsatte. At læse de cirka 1400 forskellige afgørelser på golfreglerne, er ikke tør læsning, men derimod får man faktisk mange sjove oplevelser serveret på et sølvfad. Det er ganske enkelt utroligt, hvad vi sådan kan gå og blive uenige om på en hyggerunde, hvor der er en drink på højkant.

Der er selvfølgelig også den lidt mere seriøse side af arbejdet i udvalget. Det er f.eks. udvalgets arbejde, at bistå turneringsledelserne med svar på opståede regelspørgsmål. Når man tænker på, hvor mange turneringer vi spiller i Esbjerg Golfklub, så bliver udvalget bestemt ikke overbebyrdet med arbejde i den anledning.

Det er også udvalgets arbejde, at undervise i golfreglerne for nye golfspillere, men også for “de gamle” tilbyder udvalget undervisningssessioner. Har du spørgsmål til udvalget, er du altid velkommen til at henvende dig. Måske kan vi ikke “lige fra hoften” svare på dit specifikke spørgsmål, men så finder vi ud af det hurtigst muligt.

Kommissorium for Regel-, etikette og handicapudvalget.

FORMÅL:

 • At højne klubbens medlemmers kendskab til etikette og golfreglerne, og formidle vigtigheden af og forpligtigelsen til overholdelsen af disse.
 • At være ansvarlig for regelundervisning for klubbens medlemmer.
 • At være klubbens kompetence i regel- og etikettespørgsmål.
 • At tilbyde undervisning og prøver i golf- og etikettereglerne.
 • At højne interessen for at medlemmerne har et retvisende handicap

ANSVARSOMRÅDE:

 • Tilrettelægge regelundervisning for klubbens medlemmer.
 • Udarbejde regelprøver og afholde regelprøver.
 • Udforme og vedligeholde lokale etiketteregler (ordensforskrifter) til godkendelse i bestyrelsen.
 • Udarbejde undervisnings- og informationsmateriale.
 • Levere regelstof til klubblad.
 • Vælge det regelmateriale, der skal være i klubben.
 • Være til rådighed for turneringsudvalget i regelspørgsmål.
 • Være til stede som regeldommer under klubmesterskaber.
 • Behandler klagesager og konflikter i relation til golf- og etiketteregler og indstille disciplinære sager til afgørelse i bestyrelsen.
 • Referere fra udvalgets møder.
 • Holde sig ajour med golfreglerne.
 • Evaluere udvalgets arbejde og vurdere om formålene er opfyldt.
 • Påse at handicapreguleringen foregår efter de til enhver tid gældende regler.

MEDLEMMER:

Formanden udpeges af bestyrelsen. Øvrige medlemmer udpeges af formanden .
Udvalgets medlemmer bør have deltaget i DGU’s regelkursus eller tilsvarende.
Engelskkundskaber påkrævet.
Det forventes at medlemmer som klubben tilbyder DGU regelkursus, deltager i udvalgsarbejde for en periode af 3-5 år.

Udvalget

Ib Voss (Formand)
Jan Kroggaard
Ole Haahr
Gert Madsen
Per Fisker (bestyrelsesrep. u. stemmeret)