Træningsområderne

Træningsområderne2017-02-13T21:10:00+00:00

Træningsområderne

Esbjerg Golfklub råder over et meget stort træningsområde, ja faktisk er det delt op i hele 6 områder, hvoraf Driving Range faktisk er delt op i to dele.

Det gør træningsfaciliteterne i Esbjerg Golfklub til noget ganske særligt, og efter mange gæsters udsagn til de bedste træningsfaciliteter i landet.

Klubben har ikke investeret i store dyre moderne fitness lokaler, idet dette findes i rigelig mål rundt om i medlemmernes nærhed i forhold til bolig og dagligt virke.

Elitespillerne udøver fysisk træning i vintermånederne i vore eksisterende lokaler, men der arbejdes pt. meget på at få oprettet specielle lokaler til dette formål.

oversigt
Esbjerg Golfklub har måske Danmarks største Driving Range, hvor der både er mulighed for at træne udslag fra græs og fra måtter.

Græslinien bliver markeret af to paralelle snore, idenfor hvilke udslag skal foregå. Græslinien flyttes jævnligt, så der til stadighed er god græs at få under jernet.

På Driving Range findes to oversigtskort over rangen med indtegnede sigtepunkter og afstande. Ved hjælp af nedlagte afstandsmærker kan den aktuelle afstand til sigtemålene således udregnes.

Da Esbjerg Golfklubs Myrtue bane blev udvidet til 18 huller i 2007, flyttede man samtidig Myrtue banens hul ni, da adgangen til dette hul var særdeles uhensigtsmæssig med en sti hen tværs over Marbæk banens hul 18. Det nye hul 9 på Myrtue kom samtidig til at ligge sådan at der dannedes et naturligt forløb uden meget lange vandreture fra hul ni til hul 10 på Myrtue banen.

Man valgte så samtidig at bibeholde det gamle hul ni, men nu som et oplagt træningsområde for primært lange indspil, men også en naturlig grøn fordybning ca. 30 meter udenfor forgreen danner sammen med de to bunkers virkelig fine træningsmuligheder, der fuldstændig svarer til de forhold man kan komme ud for på banerne.

Oveni al denne luksus, ligger træningsområdet også i et stort grønt område, som egner sig fortræffeligt til Camps og lignende, hvilket DGU også flittigt benytter sig af og som vi er stolte af at lægge faciliteter til.

Ved siden af green på Myrtues 18. hul er der blevet plads til en dejlig stor green med en enkelt greenbunker i venstre side.

Greenen skråner som det er karakteristisk for gode baner mod spilleretningen, således den modtager boldene fint. På denne indspilsgreen er det oplagt at øve enten det korte svære bunkerslag fra en greenbunker eller indspil fra det store græsareal foran green, der gør det muligt at øve indspil på indtil ca. 50 meter.

Som nævnt andet steds råder Esbjerg Golfklub over ikke mindre en tre fremragende indspilsområder.

Bag en række træer der smærmer indspilsområdet i forhold til Driving Range, ligger en meget stor og onduleret træningsgreen. Også her er der gjordt de største anstrengelser for at skabe så gode træningsmuligheder som overhovedet muligt. Foran green er anlagt en meget stor bunker som både tjener som øvebunker for indtil ca. ti spillere ad gangen. Greenen er stærkt onduleret og egner sig fortræffeligt til at øve læsning af greens samt være indspilsgreen for kort indspil, når der ikke er træning i bunkeren.

I mange år modtag vi først børn i Esbjerg Golfklub når de var fyldt 8 år. Det har vi ændret på, således at der i dag ingen aldersgrænse er, hvilket i praksis nok for de fleste vil være ca. 4 år.

KIDS kalder vi disse små nye medlemmer, som træner golf med deres farvestrålende køller, sjove mål der skal rammes og en klovn man gerne må ramme. Og efter jubelskrigende fra vore yngste medlemmer at dømme, så er det bare herligt at begynder at spille golf på den måde.

Selvfølgelig har vore unge medlemmer også deres helt egen bane, med seks huler, teesteder, fairways, bunkers og green med favestrålende flag i. Bunkers er ikke dybe, man skal jo ikke falde og slå sig når man nu er ivrig ny golfspiller, men som voksen er det nu et herligt syn, når en fireårig medspiller, kravler ned i koppen og henter den tennisbold store bold op.

Ingen golfspiller bør snyde sig selv for oplevelsen af at se hvad ægte glæde ved spillet er.

Foran klubhuset på sydsiden ud mod Marbækbanen, ligger putting green. Putting green i Esbjerg golfklub har 18 huller som de fleste andre putting greens, men her hører lighederne så også op. Som nævnt under de forskellige indspilsområder, har disse som formål ikke bare at sætte vore medlemmer i stand til at indlære mange forskellige greens, som de kan komme ud for på fremmede baner. Putting green er anderledes, der er tro mod de greens vi har på begge baner. Ved første øjekast ser den ud som en flad pandekage, men allerede første put viser hurtigt spilleren at her er en ræv pakket godt ind i optisk bedrag. Greenens normale store hastighed, gør at de meget små stigninger, hældinger og fald giver de fleste spillere gode og sjove udfordringer.

Når du behersker Esbjerg Golfklubs putting green, så er du godt rustet til at tage favntag med vore baner.

Udvalget