Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet2017-02-13T21:19:51+00:00

Nationalpark Vadehavet

Partner i Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Indviet 16. oktober 2010

Areal: 145.900 ha (1.459 km2)

Landareal: 30.000 ha (300 km2)

Internationalt naturområde, ca. 97 % er udpeget som Natura 2000-område

Tidevand: 2 gange dagligt flyttes 1.000.000.000 m3 vand frem og tilbage gennem dybene

Antal rastende vandfugle på træk, 10-12 millioner hvert forår og efterår

Stære på træk, mere end 1 million

Antal kommuner: 4

Nationalpark Vadehavet dækker et areal på ca. 1.460 km2, hvoraf ca. 300 km2 er landareal. Det er dermed Danmarks største nationalpark. Den udgør knap 10 % af det dansk-tysk-hollandske vadehavsområde, der, som et ca. 500 km langt bånd, strækker sig fra Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland.

Danmarks største nationalpark

Nationalpark Vadehavet omfatter store dele af kystområdet mellem Ho Bugt i nord og den dansk-tyske grænse i syd. 100 km i fugleflugt fordelt mellem fire kommuner – Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder.

Nationalpark Vadehavet – formål og målsætninger er:

at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og øvrige kystnære naturarealer
at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab
at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier
at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i vadehavslandskabet
at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier
at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives og udvikles landbrug og fiskeri
at bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-hollandske vadehavsområde.

Udvalget