Historien

Historien2017-02-13T14:07:06+00:00

Historien om Esbjerg Golfklub

Stiftelsen

Onsdag den 2. marts 1921 indbydes til møde på Paladshotellet om dannelse af en Golfklub i Esbjerg, udsendt af d´herrer Politimester Fritshe, Direktør Melsing, Kredslæge Metz, Konsul Okholm og Stadsingeniør Nonboe. Den 21. marts 1921 bliver Esbjerg Golfklub stiftet, lejekontrakt af bane blev indgået med lodsejerne i Gammelby. Indskud for medlemmer var for 1 herre kr. 100,00, for 1 dame kr. 75,00, og kr. 200,00 for en husstand på max. 5 personer.

Første bane

Første bane var 9 korte huller i Måde fra 1921 til 1944. Fra de oprindelige Lokale regler: Regel nr.2. Ligger Bolden i Kokasser eller Hestepærer, maa den overalt paa Banen droppes bagved, men et tilsvarende Sted uden Strafslag.

Anden bane

Anden bane var 6 primitive huller på Dyrskuepladsen v/Niels Bohrs Vej fra 1945 til 1952. Medlemstallet var mellem 40 og 50.

Tredie bane

Tredje bane var en charmerende 9 hullers bane i Nørreskoven, tegnet af den engelske arkitekt C.K. Cotton, 1952 til 1975. Medlemstallet voksede til ca. 300.

Fjerde bane

Fjerde bane var den nuværende Marbækbane. Bane og klubhus blev indviet i maj 1975. 18 smukke internationale huller med 4 teesteder på hvert hul. Arkitekten var den legendariske banearkitekt Frederik Dreyer. Samtidig blev der anlagt en par-3 bane – anlagt som en egentlig golfbane.

Femte bane

Femte bane var Myrtuebanen – anlagt tæt op ad Marbækbanen. Banen fik 9 huller, som blev blev indviet den 27. juni 1993. Klubben havde nu nået et medlemstal på mere end 1000 medlemmer og udvidelsen blev besluttet for at imødegå, den til tider store trængsel på Marbækbanen. Arkitekten til udvidelsen var også Frederik Dreyer. Klubhuset På en ekstraordinær generalforsamling den 17. juli 2002, blev det besluttet at foretage en udvidelse og renovering af klubhuset fra 1975. Medlemstallet havde passeret 1200, så pladsen i klubhuset var efterhånden blevet noget trange. Det nyrenoverede klubhus stod klar i april 2003.

Sjette bane

Sjette bane var en udvidelse af Myrtuebanen med 9 huller. I marts 2004 besluttede bestyrelsen, efter en godkendelse på generalforsamlingen i november 2003, at indlede forhandlinger med en Lodsejer i Marbæk, om køb af 27 ha jord, der grænsede op til den eksisterende 9 hullers bane. Det lykkedes EGK at erhverve forkøbsret til jorden og en udvidelse af Myrtuebanen og købet af jorden, blev forelagt og godkendt på generalforsamlingen 1. november 2004. Banearkitekt Henrik J. Jacobsen, Holstebro, fik opgaven med udvidelsen af Myrtuebanen fra 9 til 18 huller overdraget. I 2007 blev Myrtuebanen åbnet, som en meget flot 18 hullers golfbane – til daglig glæde – for de nu godt 1400 medlemmer, og vore mange gæster.

Mindernes bog

Første bestyrelse

Første klubhus med golfspiller og caddier

Klar på 1. tee