Greenkeeping

Greenkeeping2017-02-13T21:23:57+00:00

Greenkeeping

Vi møder alle sammen, een eller flere af dem, når vi spiller. Og hvad laver de ud over at slå en temmelig stor græsplæne?

Der klippes greens, fairways, semirough, bunkerkanter og træningsområder. Proppes, vertikalskæres, såes og eftersåes, gødes og sprøjtes, vedligeholdelse af vandingsanlæg og maskinpark. Flyttes huller på greens, vedligeholdelse af træningsbanen og de enkelte hullers teesteder. Fremavle græstørv til reparation af større områder. Samt alle de andre større og mindre ting, der har med ude områderne at gøre.

Greens klippes hver dag mellem kl. 7 og 9 i vækst sæsonen, hvilket gælder begge baner samt par 3 banen. Fairways klippes mandag, onsdag og fredag. Alle øvrige opgaver afvikles under hensyntagen til vejr, vækstperiode og behov.

Der vil løbende blive orienteret omkring større arbejder på banerne, såsom prikling af greens, lukning af huller mm. meddelelser og Banestatus.

Udvalget